Akcja Sprzątanie Świata 2017

Od 15 – 17 września 2017r. odbyła się 24 edycja Ogólnopolskiej Akcji Sprzątanie Świata – Polska, pod hasłem: „Nie ma śmieci – są surowce”. Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątanie Świata – Polska 2017″. Hasło tegorocznej edycji, ogłoszone przez Fundację Nasza Ziemia, brzmiało „Nie ma śmieci – są surowce”. Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej, nauka selektywnej zbiórki odpadów, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. W dniu 18 września 2017 roku po lekcjach mieszkańcy internatu udali się w teren. Obszar sprzątany to wzgórze „Zielone Jabłuszko” ze szczególnym uwzględnieniem ulic wokół szkoły. Młodzież zbierała śmieci w specjalnie przeznaczone do tego typu odpadów worki. Bardzo serdecznie dziękujemy osobom, które wzięły udział w akcji i tak chętnie angażują się w ochronę środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.