Jesteśmy najlepsi!!!

22 czerwca na scenie Domu Chemika w Puławach odbyła się doroczna gala „Być najlepszym”, będąca podsumowaniem największych osiągnięć uczniów ze wszystkich szkół prowadzonych przez Powiat Puławski. Uroczystość otworzył Starosta Puławski Witold Popiołek, który zwracając się do nagrodzonych, podkreślił znaczenie i wartość nauki oraz zachęcił młodzież do wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów oraz pogratulował laureatom wysokich wyników. W trakcie uroczystości zostały wręczone dyplomy i nagrody finansowe uczniom , którzy w roku szkolnym osiągnęli średnią co najmniej 5,0 w liceum ogólnokształcącym i 4,75 w technikum. Uhonorowani zostali również: laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim, laureaci, finaliści olimpiad i konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych o zasięgu co najmniej wojewódzkim, finaliści i laureaci konkursów  artystycznych o zasięgu co najmniej powiatowym, uczniowie lub zespoły uczniowskie biorący udział w przygotowaniu i realizacji zadań związanych z tematyką historyczną, obywatelską, samorządową, patriotyczną, ekologiczną, promującą zdrowy styl życia o zasięgu co najmniej powiatowym oraz działającym w formie wolontariatu.
Jest nam szczególnie miło, że tegoroczna „Nagroda Główna Starosty Puławskiego” przypadła uczennicy z naszego Liceum Mariannie Yermolenko. Wśród wyróżnionych znaleźli się także następujący uczniowie Liceum za wyjątkowe osiągnięcia w nauce, średnia ocen powyżej 5,0:

  1. Kamila Samoń – klasa I
  2. Justyna Romaniuk – klasa IIA
  3. Agata Kałdonek – klasa IIA
  4. Anastasiia Buhaichuk – klasa IIA
  5. Krzysztof Krasecki – klasa IIA
  6. Aleksandra Wójcik – klasa IIB
  7. Aleksandra Król – klasa IIB
  8. Dominika Pszczoła – klasa IIB
oraz za sukcesy w konkursach i działania wolontariackie:  Emilia Koma, Elżbieta Sikora, Martyna Barszczewska, Aleksandra Szarpak, Justyna Rozwadowska, Illia Yarysh i grupa „Tęcza” w składzie: Martyna Deruś, Weronika Grzywacz, Bartosz Kaniecki, Patryk Ośka i Aleksandra Wójcik.